Met groot blunderboek
sinds 2012 overlopend naar (institutionele) pesterij
Li-li-ec
hoofdpagina 1 datum 22/02/2015
Hoe de geschiedenis zich genadeloos herhaalt : Een vadsig rijke maatschappij (West-Europa) die vergeet kwaliteit na te streven, enkel nog aan meer geld graaien denkt, en langzaam maar blijkbaar zeker verpulverd wordt door nieuwe dynamische maatschappijen. Was Japan geen duidelijke speldeprik? Was recent leedvermaak op z’n plaats? Waren Romeinen geen Europeanen? En de groote emigraties?. Al die armoezaaiers, verschoppelingen, gevangenen, wiens nazaten ons nu, van overal, naar de kroon steken? Welk continent stak de wereld in brand?

      Brexit

LI-LI-EC : Links Liberaal Ecologisch. Het is een visie die en duurzame uitweg biedt aan onze westerse samenleving om uit de aanslepende crisissen te geraken. Maar eerst dient aangeven in welke staat onze maatschappij verkeert, waar vooral KWALITEIT een gigantisch probleem wordt. Daarom ook het voorbeeld van de Nederlandse gemeente Kerkrade, waar een gebrek aan kwaliteit binnen de wethouders, binnen de ambtenarij, de weg vrijmaakt naar gedrag die de eigen samenleving enorme schade toebrengt. Het is schrikbarend ook te zien hoe dit amateurisme bij professionelen snel als de norm wordt, met alle gevolgen vandien, ook naar klokkenluiders toe. De meerkleurenbal duidt enerzijds op : het feit dat liliec een breed ‘politiek’ spectrum
bestrijkt, en adlus een zo best mogelijke gecombineerde visie is van bestaande, en gekende overtuigingen. dat ook het meer gekleurd zijn van de samenleving, in karakters, in alles, helpt om ons vooruit te stuwen. Immers, het is van de zotte te denken dat iemand, of een kleine groep, alle mogelijke goede oplossingen, ideeën heeft. Hoe meer verschillend volk, hoe meer kans dat een oplossing op problemen gevonden wordt, dikwijls door ‘out of the box’ te redeneren (wat we ook deden/doen met het terrein dat we inricht(t)en). Troost u, ik, Hugo, ben een oudere werkzoekende, en kan me amper financieel staande houden, dit dankzij (voorbije) occasionele extra inkomsten. Zij, Ans, is gehandicapt (arbeidsongeschikt) en leeft onder de armoedegrens, stevig er onder hoor. Wij zien de incompetentie rond en boven ons, en zien hoe het alsmaar erger wordt. Daarom dit initiatief. Maar waarom Liliec, zie verder ....
  • Teneinde de wildgroei van overheden, klein of groot, met allerlei geparachuteerden in allerlei nevenorganisaties te remmen en terug te dringen. Want vaardigheden en resultaat boeken is niet hun eerste prioriteit, en worden er zeker niet op afgerekend zoals in de privé-sector. Maar opgelet, ook daar worden velen vadsig.
  • Teneinde rechtspraak eindelijk terug eens rechtspraak te laten zijn, niet het paaien van 'gereputeerde' overheidsinstaties, want wiens brood men eet, ...
  • Teneinde het parlement weer haar functie te geven in plaats van achter de uitvoerende macht aan te hollen.
Is de oplossing zo verrassend eenvoudig ; laat de rechterlijke macht de belastingen innen, zodat zij zich eens goed en onafhankelijk kan opstellen en dus meer recht spreken.
Het parlement kan dan onafhankelijk controleren en ingrijpen met wetten.
En vooral dat de uitvoerende machten 'lean and mean' worden, de verspilling in 'fun' nalaten, en eens voor echte kwaliteit gaan.

Voorwaar een revolutie zonder gelijke! En er zou eerst niets veranderen voor u en mij, en, de administratie blijft, enkel het logo verandert en wat topmensen. En dan kan het evolueren.
Nu is degene die het geld spendeert, ook degene die het int, en dat brengt ons in problemen, nog steeds, en steeds weer.
Dit is geen politiek, gewoon een eenvoudige oplossing voor zoveel kwaad.