Met groot blunderboek
sinds 2012 overlopend naar (institutionele) pesterij
Li-li-ec
hoofdpagina 1 datum 20/06/2017
Hoe de geschiedenis zich genadeloos herhaalt : Een vadsig rijke maatschappij (West-Europa) die vergeet kwaliteit na te streven, enkel nog aan meer geld graaien denkt, en langzaam maar blijkbaar zeker verpulverd wordt door nieuwe dynamische maatschappijen. Was Japan geen duidelijke speldeprik? Was recent leedvermaak op z’n plaats? Waren Romeinen geen Europeanen? En de groote emigraties?. Al die armoezaaiers, verschoppelingen, gevangenen, wiens nazaten ons nu, van overal, naar de kroon steken? Welk continent stak de wereld in brand?

      Brexit

      Trump
      saga

LI-LI-EC : Links Liberaal Ecologisch. Het is een visie die en duurzame uitweg biedt aan onze westerse samenleving om uit de aanslepende crisissen te geraken. Maar eerst dient aangeven in welke staat onze maatschappij verkeert, waar vooral KWALITEIT een gigantisch probleem wordt. Daarom ook het voorbeeld van de Nederlandse gemeente Kerkrade, waar een gebrek aan kwaliteit binnen de wethouders, binnen de ambtenarij, de weg vrijmaakt naar gedrag die de eigen samenleving enorme schade toebrengt. Het is schrikbarend ook te zien hoe dit amateurisme bij professionelen snel als de norm wordt, met alle gevolgen vandien, ook naar klokkenluiders toe. De meerkleurenbal duidt enerzijds op : het feit dat liliec een breed ‘politiek’ spectrum
bestrijkt, en aldus een zo best mogelijke gecombineerde visie is van bestaande, en gekende overtuigingen. dat ook het meer gekleurd zijn van de samenleving, in karakters, in alles, helpt om ons vooruit te stuwen. Immers, het is van de zotte te denken dat iemand, of een kleine groep, alle mogelijke goede oplossingen, ideeën heeft. Hoe meer verschillend volk, hoe meer kans dat een oplossing op problemen gevonden wordt, dikwijls door ‘out of the box’ te redeneren (wat we ook deden/doen met het terrein dat we inricht(t)en). Troost u, ik, Hugo, ben een oudere werkzoekende, en kan me amper financieel staande houden, dit dankzij (voorbije) occasionele extra inkomsten. Zij, Ans, is gehandicapt (arbeidsongeschikt) en leeft onder de armoedegrens, stevig er onder hoor. Wij zien de incompetentie rond en boven ons, en zien hoe het alsmaar erger wordt. Daarom dit initiatief. Maar waarom Liliec, zie verder ....

Naar Uitgebreider met trends, en USA.

Vooreerst, voor iedereen, lees dit, het gaat over hoe je al dan niet snel veroudert (en je kan het vertalen)!

Als persoon ben ik blij te merken dat verscheidene historici hetzelfde poneren. Ik stel al 2 decennia dat de periode na de 2 wereldoorlogen ('The great compression' 1910-1940) een "interbellum" was, dat ook snel verdween, en in de jaren '90 vorige eeuw beduidend achteruit ging, en het deze nieuwe eeuw niet haalde. Zie dit (Engelstalig) gesprek.

Dus wat?

Sociaal gevoel is zwaar op de terugweg, en komt weer in normale vaarwateren zoals voor vorige eeuw. Het is niet meer recht, maar eigen recht dat geldt. Eigen recht wordt gedefinieerd door eigen wensen. Armen, ongeacht hun vergevorderde opleiding of niet, moeten gehoorzaam zijn en handelen naar het goeddunken van zij die hen 'helpen'. Helpen is hier een vreemd woord, daar dezen er een aardige botenham aan verdienen, en dus van zichzelf niets investeren.

Elk niveau verdedigt haar verworvenheden en vrijheden. Dit zowel naar boven, als naar onder.

Dit is eigenlijk wel vreemd, daar het klassieke element in macht, namelijk informatie, zo makkelijk beschikbaar blijft. Maar blijft het zo? We zien de opkomst van de smartphone (van voor Apple), die niet bedoeld is om veel informatie te vergaren, te lezen, maar om aan de eerste wensen te voldoen. En de verkoop van gewone desktops, laptops, etc. daalt stelselmatig. Toch zie, op mijn CV hoe de pdf-en van overal komen, in diverse talen, en me dus rijk maken aan kennis en vaardigheden.

En bedoelt men nu echt dat arbeiders hun werk zo makkelijk vervangbaar is, bedienden niet? Juist omgekeerd! Hoe makkelijk en correct het zou zijn een computer dat werk te laten doen, en er zouden veel minder conflicten zijn. Ik krijg de indruk dat overal "kinderen van ..." zitten die de eigen wil, niet wat moet, opleggen. En binnen een organisatie kakelt men dan door elkaar, en de buitenstaander krijgt agressieve documenten, elkaar tegensprekende documenten. Maar ja, het zijn dus de kinderen van ... beslissers, niet van arbeiders.

De vraag is, waar gaan we naartoe, en hoe kan/zal dat gebeuren, en wat zal/kan het zijn?

Enerzijds heb je de megasprong van kennis in geneeskunde, technieken, gezondheid, inzicht in mens en dier. Nog nooit was er zo'n stuwende kracht in deze gebieden. Normaal verwachten mensen dat dit ons zou 'bevrijden' van het juk van alledag.

Maar daar tegenover is er ook de visie van het "internet of things", namelijk dat alle apparaten verbonden zijn via internet, men ze zelfs niet fysisch echt kan uitzetten (tenzij zoals in smartphones de batterij er uit nemen). En dan kan men de "informatie-snelweg" zodanig herdefiniëren dat de eigen, machtige groep er weer profijt kan uit trekken.

Te merken is ook dat regio's, instellingen die de moderne trend van vorige eeuw gemist hebben, nu netjes kunnen aansluiten in de gangbare visie. En ja, daar zijn we weer; "de baas heeft gelijk, ook al heeft hij geen gelijk, de baas heeft altijd en steeds gelijk". Of het gruwelijke Nederlandse "de kop niet boven het maaiveld uitsteken".

Hoe zit dat nu met mijn zo lang reeds links-liberaal-ecologische visie? LiLiEc. Is dit op vandaag nog mogelijk? Is Macron echt?

Het is een visie die stelt dat men initiatieven niet enkel kans moet geven, dit zowel van rijken als armen, maar deze laatste dienen daarvoor ook de financiële ruimte te hebben, en meer aandacht aan iets anders kunnen geven dan de touwtjes aan elkaar vastknopen. En dat deze initiatieven dienen rekening te houden met een duurzame bewoning van de aarde, van alle levende wezens.

Dit houdt niet per definitie een meer egalitaire maatschappij in, maar is van oordeel dat kennis en kunde niet volgens inkomen of positie verdeeld zijn, en het de moeite loont om elk initiatief goed te bestuderen, en kans te geven de kop op te steken. Dit houdt niet per definitie een over de wereld globale economie in, noch een totaal vrije emigratie (daar mag ook eens over gepalaverd worden), als immigratie. Daar kan een balans in gevonden worden.

Echter op vandaag kaapt elke belangengroep haar eigen domein in, claimend dat de anderen daarin inferieur zijn. Zo loopt samenwerking en inbreng van verfrissende ideeën spaak.

Wat lost de huidige crisis op?

Wat helaas niet gewenst wordt is dat overheden de 'fun' sinds de jaren '90 vorige eeuw stoppen, dat mega-samenkomsten afgeraden zou worden, dat justitie de verantwoordelijke zou zijn om belastingen te innen : Dus het breken van "wie geld kan nemen, zal het ook snel verbrassen", mag uw kind vrij uw geld nemen en uitgeven? Waarom? Justitie is voor de rechtzoekende ook erg slecht, en blijkt die nog met meer onrecht op te zadelen. Het hangt af wie vooraf door de rechter als geloofwaardige wordt gezien, en wat 'klein' is zevert toch, ook al heeft die persoon harde bewijzen.

Ombudsman, klachtenbehandeling? Ook dat werkt niet echt, tenzij degene waarover de klacht gaat meewerkt, en dan is dat overbodig. Procedures die er weer enkel te zijn om mensen die men genegen is aan een job te voorzien.

Er is op vandaag geen aanzet tot oplossing te bemerken. De rit zal inderdaad ruw zijn, ruwer worden. Reken op geen hulp van anderen. Daarom 'kleineren', organiseer uzelf, maak u en mij weerbaar. We hebben zoveel verschillende en aanvullende vaardigheden en ervaringen.

Voor veiligheid moeten we terug naar meer ogen en oren, de vroege postbode, dorpsagent, dorpswinkels en meer. Mensen niet naast elkaar, maar met elkaar. We zijn teveel onbekenden naast onbekenden.

In de economie moeten we duidelijke keuzes maken, in plaats van blijven hopen dat het oude zich herstelt. Uiteindelijk is/wordt iedereen vervangbaar. Men onderschat die kracht!

De uitdagingen zijn enorm. Rondom om ons in de westerse wereld stort de natuur in, en terwijl men leuk vlinders telt (5 keer dezelfde = 5 vlinders) wordt alles sterieler en is er geen leven meer te zien. We zullen alleen zijn op de wereld. En die omgeving gaat woester zijn, extremer zijn.

Dat is DE grote uitdaging, en dan moeten we eerst onze verschillen en andere inzichten eens leren relativeren.
Maar geloof niet te snel walhalla's ;
Zo zijn electrische auto's vooral auto's die de overheid kassa geven (elektriciteit is veel in overheidshanden, controleerbaar), en hoe men een elek-massa moet gaan voeden, en al die elektriciteit produceren? Toch niet via private mensen? Dat is een te verafschuwen scenario voor deze overheden. Links-liberaal-ecologisch is dat juist promoten. Dat zou een dynamiek geven!