Nederland! Klopt! brutale papa overheid strakke hiërarchie weinig tolerantie naar beneden kop niet boven het maaiveld uitsteken foei Hugo, Europeaan!
Nederland! Klopt! brutale papa overheid strakke hiërarchie weinig tolerantie naar beneden kop niet boven het maaiveld uitsteken foei Hugo, Europeaan!
Intimiderende tegenstander eindelijk! Heel onbeleefd, typisch Nederlands incasso-gebrul = gebakken lucht
zie ook Russische diplomaat
Geacht college Kerkrade (NL), Geachte Mevrouw en Mijne Heren, Betreft uw dagvaarding en eis in de rechtszaak die u uit eigen zin tegen ons aangespannen heeft, omwille van wat hoogstens een minimaal prutsconflictje is, veel minder dan andere conflicten die u met eigen burgers heeft. De getallen in uw eis, dwangsom ; Per dag Per jaar eis 250 91 250 = huur * 608 =  60 800 % winstmarge huur     0,41      150 Alsook, we waardebepaling van onze aanplant wordt in de dagvaarding op 2748,69€ gesteld, adhv (foute) berekeningen die de aankoopwaarde betreffen. Daarmee geeft men duidelijk aan dat er geen toegevoegde waarde is. Dus geeft men aan dat het aankopen, plantklaarmaken van plant en terrein, en het daadwerkelijk inplanten en later verzorgen GEEN MEERWAARDE geven. Men ontkent dan ook dat het verwijderen van deze planten ook geen waardeverlies, dus minderwaarde geeft, want men wenst niet te compenseren voor dit waardeverlies. Dus is de eis van de gemeente voor 250€/dag redelijk en billijk? Laat ons veronderstellen, zoals de gemeente doet, dat de waarde van een plant enkel de waarde van aankoop is en onveranderd blijft over de jaren, dan mogen we zeker stellen dat de plant haar waarde gedurende 1 jaar houdt. De eis voor 250€/dag komt dan weer op 91250/ jaar, wat dus 33,2 maal de waarde is. Elke dag is er dus een rente van 250/2748,69, dus letterlijk een   dagrente van 9,1% Vraag een bank dat op een maand, op een jaar te berekenen AUB. JA! U STELT DE WAARDE IS ONVERANDERBAAR. Dus niet
erger dan de ergste woekerwinst? We hebben u voldoende aangegeven, wat zo eenvoudig aan te tonen is, maar we nu laten voor een redelijke partij ; We zijn, zoals die oude-zakken- antieke traditie vermocht, een rechtspersoon die alles investeerde, alle eigen vermogen, in de opstart van een zaak. We hebben aangegeven dat we einde investeringen zijn, omdat we anders financieel stuk gaan, en dit was totaal conform aan de planning die we steeds aangenomen hebben. Tegen 2014 is alles klaar, dat betekent; einde investeringen 2013. We hebben ook helder en duidelijk aangetoond daarnaast zelf onvoldoende inkomen te hebben, het samenwerken van een arbeidsongeschikte met derde- wereld-uitkering van Nederland en zonder één potje, met een voor haar peperdure aflossingsvrije lening. Zo vallen er velen in Nederland uit de boot, en dat gaat van zeer sympathieke redelijke mensen tot het denigrerende standaardmodel . Daarnaast een Belg die met een uitkering die amper 200€/maand hoger is eigen huur en al de rest betalend, toch deze Nederlandse ten volle ondersteunt. Voldoende aangevende dat al het geld uit 1 bron komt ; verkoop van onroerend goed, en dat ons project me, de Belg, in Nederland al minstens 40000€ kostte. Nu heeft de in Kerkrade levende, één van de armsten onder de bevolking, ook haar laatste eigendom voor het project verkocht (behoudens één onverkoopbare pruts) Dat weet de betrokken wethouder, de betrokken ambtenaar. Dat weet u dus, gezien uw gemeentewet, of anders, u bent volgens uw wet verplicht dat te weten, want men moet iedereen (college) daarvoor verantwoordelijk houden. Klopt, u heeft meegedanst met de moordpoging van
de tandem Bok – Moura. Ach, U verwijt de Duitsers vorige eeuw iets? U kijkt toch ook de andere kant op? Bent u de zelfmoordgolf onder uw eigen landbouwers vergeten, niet zo lang geleden, terwijl nu iedereen smeekt om hun producten, en ze de beste tijden ooit beleven. Ach, die irrelevante primaire sector, waar enkel achtergebleven dommerds nog in werkten hé? Fun voor de mensen op TV. U wist beter, had het ook stukken beter. Uw favoriete speelgoedindustrie is enkel import, schaadt u enkel, en zal ook tuimelen. Dus, ontruimen : NOOIT Laat uw dwangsom maar ter eeuwigen dage ons 'belasten'. Kale stenen kan u toch niet pluimen, so what? Elk dag toont het hoe wreed onmenselijk u bent naar de eigen burger, en naar een initiatief dat naar buiten toe bedoeld was om de eigen bevolking wat trotser te maken, en daardoor wat minder potjesmelker of infuustruus. Loop in de wereld rond, een bloeiende streek is nog nooit door massaal geld inpompen gekomen, wel door gericht, minimaal beleid. De wonderen van het kleine. Net zoals landbouwers met de wereld, had deze streek met haar Europese grenzen al veel verder kunnen zijn zonder dat gemakkelijk geld-, potverteren. Dit vanwege de bittere, en nog meer in financieel onvermogen levenden Dat is vermoorden, maar ja, u zit daar
comfortabel achter gesloten deuren mensen stuk te maken, en geld te verbrassen, u komt in een comfortabel huis, u zwemt in menselijke weelde.. U zou ferm schijnheilig zijn wat er bij Lampedusa gebeurde, te bekritiseren, u heeft het veroorzaakt, noordelijk land dat gierig is omdat het letterlijk de eigen ondergrond kan uitputten (zij het dat ze in Groningen daar hopelijk ooit anders over denken). Een land dat op papier mooi kan ogen, maar in daden onmenselijk wreed is, wreder dan de laagste mensenhandelaren. Nog erger : U MOORDT UIT 'GOESTINGSKE', erger dan Karadzic, erger dan Rwanda we zijn geen Karremansen, of Lady of the House Speaking dus letterlijk : OVER ONS LIJK NOG MEER URTICA-PARK DOOR MOEDWILLIGE VERWAARLOZING?
Kerkrade open en eerlijk
Geachte burgemeester van Herzogenrath, entschuldigen Sie mir, bitte!, maar mocht dit een kaart (deels) door u getekend zijn, mijn oprechte felicitaties met uw inzicht, mais vraisemblablement, ce sont des Français très correctes, Le Nouvel Observateur.
Wat is men ondertussen aan het doen in o.a. Kerkrade? Men bouwt een ‘plofkipeconomie’ en die zwelgt gigantisch aan!