begin
3 trends
belastingen
smartphone, Apple
kennissprong
internet of things
informatiesnelweg
Macron
ombudsman
elektrische auto
Turteltaks
zonnecellen (-panelen)

naar info :

indivdiduele veroudering
gesprek met Walter Scheidel (pdf)

 

Als persoon ben ik blij te merken dat verscheidene historici hetzelfde poneren. Ik stel al 2 decennia dat de periode na de 2 wereldoorlogen ('The great compression' 1910-1940) een "interbellum" was, dat ook snel verdween, en in de jaren '90 vorige eeuw beduidend achteruit ging, en het deze nieuwe eeuw niet haalde. Zie dit (Engelstalig) gesprek.

Dus wat?

 

 

Vooreerst : Er zijn 3 trends :

1) de historische, dus weg van dat interbellum, naar ... ik stel het feodale, maar dan in een nieuwe pseudo-democratische versie.
Het feodale, dat is terug naar het begin en oorzaak van "the great compression (WO I+II)".
Dit wordt in de loop van dit jaar 2017 met meerdere voorbeelden duidelijker.
Wat zien we op vandaag ; zich beter wanenden (zich elite voelend) door positie, werk/geen werk, eigenaar/huurder, zijn echt zich beduidend vrijer gaan voelen, waarbij wetten ook niet meer voor hen gelden, enkel voor de zogezegde lageren.

2) de ecologische ; we weten niet wat we nog gaan meemaken, en maken geen vooruitgang.
En zoals steeds, eens we het meemaken zijn we te laat.
Nochtans, mochten overheden niet enkel naar hun inkomen kijken; maak zonnepanelen (op, in, als dak) en windmolens (ook tunnels) vergunningsvrij, dit op daken van huizen.
Maak vergunningen nodig om bvb. te leveren aan het net. Ach, je kan al met een simpele electrische waterboiler "stockeren", of de toegelaten hoogte boven de nok aangeven, daarboven vergunning nodig.
En dit is voor een gemeente, moet zelfs geen rijk zijn! Wie start? En stop dat zichtvervuilingsidee, of lawaai, dat is larie. Je zal wat zien!

3) Informatica met hardware ; we staan aan het begin van de evolutie.
En tegengesteld tot wat velen zeggen "ach, zie vroeger", is dit een trend die juist hogere opleidingen (zie al geneesheren) gaat aanvallen, manuele minder.
Het is ook een trend die aansluit op punt 1), namelijk robotlegers, robotpolitie, met de meest dodelijke wapens, zo bvb. wie hen stopt ontploft.
Makkelijk te maken : ik hoop snel te kunnen beginnen met A.I, die advocaten en rechters het schaamrood op de wangen brengt. Alles is al op internet, makkelijk!

Sociaal gevoel is zwaar op de terugweg, en komt weer in normale vaarwateren zoals voor vorige eeuw. Het is niet meer recht, maar eigen recht dat geldt. Eigen recht wordt gedefinieerd door eigen wensen. Armen, ongeacht hun vergevorderde opleiding of niet, moeten gehoorzaam zijn en handelen naar het goeddunken van zij die hen 'helpen'. Helpen is hier een vreemd woord, daar dezen er een aardige botenham aan verdienen, en dus van zichzelf niets investeren.

Elk niveau verdedigt haar verworvenheden en vrijheden. Dit zowel naar boven, als naar onder.

Om genoeg inkomsten te hebben zijn er toch al middelen?
Is het zo vreemd om toegangsrechten te geven tegen vergoeding?
Denk nu niet zozeer aan het fysieke goederenverkeer, maar naar dat wat door kabels en lucht vliegt; informatica, radio, ...
Daar internet veelal via kabel verloopt, wat houdt de overheden, Europa tegen?
Als ik naar een optreden, festival wil, dan betaal ik toch toegangsrecht? Of moet dat voor alles en nog wat behalve voor informatica? Ach China kon dat toch ook?
Dus Google etc. belasten? Jazeker.
Dan horen we weer van open grenzen, van barrières opleggen. Wel goed, schenk dan consequent alles vrij, overal heeft men dan onbelemmerd toegangsrecht.
Oeps, nee, voor mensen geldt dat weer niet. Wat een gelul.
Het is duidelijk, bedrijven, overheden, nee burgertje niet voor u. Het gaat hen om geld prioritair voor zichzelf. En die personen vertrouwen we?

Dit is eigenlijk wel vreemd, daar het klassieke element in macht, namelijk informatie, zo makkelijk beschikbaar blijft. Maar blijft het zo? We zien de opkomst van de smartphone (van voor Apple), die niet bedoeld is om veel informatie te vergaren, te lezen, maar om aan de eerste wensen te voldoen. En de verkoop van gewone desktops, laptops, etc. daalt stelselmatig. Toch zie, op mijn CV hoe de pdf-en van overal komen, in diverse talen, en me dus rijk maken aan kennis en vaardigheden.

En bedoelt men nu echt dat arbeiders hun werk zo makkelijk vervangbaar is, bedienden niet? Juist omgekeerd! Hoe makkelijk en correct het zou zijn een computer dat werk te laten doen, en er zouden veel minder conflicten zijn. Ik krijg de indruk dat overal "kinderen van ..." zitten die de eigen wil, niet wat moet, opleggen. En binnen een organisatie kakelt men dan door elkaar, en de buitenstaander krijgt agressieve documenten, elkaar tegensprekende documenten. Maar ja, het zijn dus de kinderen van ... beslissers, niet van arbeiders.

De vraag is, waar gaan we naartoe, en hoe kan/zal dat gebeuren, en wat zal/kan het zijn?

Enerzijds heb je de megasprong van kennis in geneeskunde, technieken, gezondheid, inzicht in mens en dier. Nog nooit was er zo'n stuwende kracht in deze gebieden. Normaal verwachten mensen dat dit ons zou 'bevrijden' van het juk van alledag.

Maar daar tegenover is er ook de visie van het "internet of things", namelijk dat alle apparaten verbonden zijn via internet, men ze zelfs fysisch niet echt kan uitzetten (tenzij zoals in smartphones de batterij er uit nemen). En dan kan men de "informatie-snelweg" zodanig herdefiniëren dat de eigen, machtige groep er weer profijt kan uit trekken.

Te merken is ook dat regio's, instellingen die de moderne trend van vorige eeuw gemist hebben, nu netjes kunnen aansluiten in de gangbare visie. En ja, daar zijn we weer; "de baas heeft gelijk, ook al heeft hij geen gelijk, de baas heeft altijd en steeds gelijk". Of het gruwelijke Nederlandse "de kop niet boven het maaiveld uitsteken".

Hoe zit dat nu met mijn zo lang reeds links-liberaal-ecologische visie? LiLiEc. Is dit op vandaag nog mogelijk? Is Macron echt?

Het is een visie die stelt dat men initiatieven niet enkel kans moet geven, dit zowel van rijken als armen, maar deze laatste dienen daarvoor ook de financiële ruimte te hebben, en meer aandacht aan iets anders kunnen geven dan de touwtjes aan elkaar vastknopen. En dat deze initiatieven dienen rekening te houden met een duurzame bewoning van de aarde, van alle levende wezens.

Dit houdt niet per definitie een meer egalitaire maatschappij in, maar is van oordeel dat kennis en kunde niet volgens inkomen of positie verdeeld zijn, en het de moeite loont om elk initiatief goed te bestuderen, en kans te geven de kop op te steken. Dit houdt niet per definitie een over de wereld globale economie in, noch een totaal vrije emigratie (daar mag ook eens over gepalaverd worden), als immigratie. Daar kan een balans in gevonden worden.

Echter op vandaag kaapt elke belangengroep haar eigen domein in, claimend dat de anderen daarin inferieur zijn. Zo loopt samenwerking en inbreng van verfrissende ideeën spaak.

Wat lost de huidige crisis op?

Wat helaas niet gewenst wordt is dat overheden de 'fun' sinds de jaren '90 vorige eeuw stoppen, dat mega-samenkomsten afgeraden zou worden, dat justitie de verantwoordelijke zou zijn om belastingen te innen : Dus het breken van "wie geld kan nemen, zal het ook snel verbrassen", mag uw kind vrij uw geld nemen en uitgeven? Waarom? Justitie is voor de rechtzoekende ook erg slecht, en blijkt die nog met meer onrecht op te zadelen. Het hangt af wie vooraf door de rechter als geloofwaardige wordt gezien, en wat 'klein' is zevert toch, ook al heeft die persoon harde bewijzen.

Ombudsman, klachtenbehandeling? Ook dat werkt niet echt, tenzij degene waarover de klacht gaat meewerkt, en dan is dat overbodig. Procedures die er weer enkel te zijn om mensen die men genegen is aan een job te voorzien. De Vlaamse Ombudsman, kijk op hun website, een kleine afdeling binnen een KMO, niet meer. Weinigen willen u als klant gedegen bedienen, want ze vragen niet naar bewijzen, helpen u niet, oordelen zonder kritisch te zijn naar de "belangrijke partij". Ik wil helpen, en er komen voorbeelden die dit staven. En ik ga de federale ombudsman proberen.

Er is op vandaag geen aanzet tot oplossing te bemerken. De rit zal inderdaad ruw zijn, ruwer worden. Reken op geen hulp van anderen. Daarom 'kleineren', organiseer uzelf, maak u en mij weerbaar. We hebben zoveel verschillende en aanvullende vaardigheden en ervaringen.

Voor veiligheid moeten we terug naar meer ogen en oren, de vroegere postbode, dorpsagent, dorpswinkels en meer. Mensen niet naast elkaar, maar met elkaar. We zijn teveel onbekenden naast onbekenden.

In de economie moeten we duidelijke keuzes maken, in plaats van blijven hopen dat het oude zich herstelt. Uiteindelijk is/wordt iedereen vervangbaar. Men onderschat die kracht!

De uitdagingen zijn enorm. Rondom om ons in de westerse wereld stort de natuur in, en terwijl men leuk vlinders telt (5 keer dezelfde = 5 vlinders) wordt alles sterieler en is er geen leven meer te zien. We zullen alleen zijn op de wereld. En die omgeving gaat woester zijn, extremer zijn.

Dat is DE grote uitdaging, en dan moeten we eerst onze verschillen en andere inzichten eens leren relativeren.

Maar geloof niet te snel walhalla's ;
Zo zijn elektrische auto's vooral auto's die de overheid kassa geven (elektriciteit is voor de overheid strategisch, controleerbaar, zie de "Turteltaks"), en hoe men een elek-massa moet gaan voeden, en al die elektriciteit produceren? Toch niet via private mensen? Dat is een te verafschuwen scenario voor deze overheden. Links-liberaal-ecologisch is juist dat promoten. Dat zou een dynamiek geven!

Vergeet ook niet dat elektriciteit een secondaire energie is (behalve in zonnecellen) en dat bij elke energieproductie kolossaal veel energie verloren gaat.Een auto op olie heeft, of een centrale op olie of gas of ..., laat ons stellen, 40% rendement. Het is steeds waterdamp maken, door een tunnel jagen, en een vliegwiel aandrijven, het is de dynamo van de fiets. En zonnecellen, ook zij hebben een beperkt rendement (max. 22%?).
Vergelijk dat met benzine, een zeer compacte energiebron, en het eerste verlies is de benzinemotor van de auto. Een electrische motor is tweede, achter wat die electriciteit produceert.
Neem dus dat 40% van de beschikbare energie wordt nuttig gebruikt (de rest is warmte enz.).
Dan heeft de elektrische motor ook eens een rendement, zeg braafjes 60%. Helaas heb je dan 0,4 * 0,6 = 0,24, dus nog maar 24% over. En autoverwarming is "gratis", gaat anders toch verloren.
Ach stelt u, het is beter, ja? 80% en 80% geven 64%. Leve de elektrische auto? Nee, het is energieverspilling; een oplossing die het probleem verergert maar handig verlegt.

Waar staan we met die batterij?
Wel zie mijn CV-pdf van de lithium-... batterij. We zijn er nog niet.
En het wondermiddel? Waterstof? Haar verbranding geeft water. En zie toch de hoopvolle CV-pdf.