zang vogels :
© Hugo Congo Latino
Eu? Als de gemeente nooit doet wat ze tekent (zie de paden), wat kan ze de stichting verwijten?
De stichting is gebonden ; voor overeenkomst meegedeeld
afbakening noordgrens fout, platform zuid niet in lijn.
De stichting is NIET gebonden ; nooit meegedeeld, maar het bindt de gemeente wel De stichting is NIET gebonden ; na overeenkomst meegedeeld, informeel dus NIET contractueel.
Als Dhr. Sijstermans dit anders bedoelde (zichtlijn) en op 25 april 2012 via e-mail nog dreigde het contract te verbreken als we veranderingen wensten aan de overeenkomst,
Hoe kan hij bedoeld hebben die 'zichtlijn' verplicht te maken als hij niet enkel WEIGERDE het op te nemen in de LATERE overeenkomst, maar nog dreigde tegen de stichting om NIETS te wijzigen?
En platform noord elders gemaakt!