Hello, Bonjour, Goeiedag Just another attempt to diminish the gap between haves and have nots. How? So many people have neglected talents. Everybody can contribute. When we combine these multiple talents and skills, we can assist ourself and others. We, as creators of this website, already can have an input in legal matters, accounting, house renovation, HRM, with our professional tools. Primus Inter PariaPares by Pro Paria (outkast, like we also are). We’re creating a public interest foundation, strictly and verifiably non profit, so that nobody can or tries to gain money from it. Only, if one is sympathetic to our cause, please feel free to donate, in order for us to make the necessary investments in capabilities, means. Nothing’s for free.  
Cards Cartes Schuldschild Kerkrade Tervuren Pro Paria Liliec Pro Paria : Primus Inter PariaPares
Une confusion en trois langues Européennes. Een Europese spraakverwarring in drie talen. A rarity in three European languages. © Pro Paria, stichting, Vossem
cards - cartes kaartjes Caption text Caption text Why? Pourquoi? Waarom? Caption text Caption text Ardenne Bleue Caption text
Bonjour, Hello, Goeiedag, Alors, une autre attempte à diminuer la profonde différence entre les fortunés et les infortunés. Combinons les talents et les capacités de toute personne qui ... Comment? Primus Inter pariaPares par Pro Paria (risée, comme nous sommes aussi). Nous espérons à établir une fondation d’utilité publique  
Goeiedag, Bonjour, Hello, Dus weer een poging om het verschil in mogelijkheden tussen zij die makkelijk leven en zij die moeilijk leven te verkleinen. Hoe? Simpel, laat ieder met de eigen kwaliteiten en kundes zichzelf en de behoeftige medemens vooruit helpen. We stellen mijn kunde als juridische hulp, accountant, renovatie-deskundige, HRM, en mijn professioneel materiaal ter beschikking. Primus Inter Paria Pares door Pro Paria (verstotene, zoals wijzelf). Het wordt een stichting van openbaar nut, zodat niemand er geld mag en kan uit trekken. (Nederland zou het een ANBI, algemeen nut beogende instelling, noemen.) Enkel vragen we personen, instellingen die dit initiatief genegen zijn toch wat werkingsmiddelen ter beschikking te stellen. Niets is gratis. We wensen specifiek op de volgende terreinen aktief te zijn : Hoe? Simpel, een stichting met ondernemingsnummer die · aktief optreedt als 'advokaat' in schuldbemiddeling; al te gemakkelijk jagen bedrijven en overheden met slechte en foute administratie mensen op die al in zak en as zitten, we zijn al bezig in Nederland, en moeten het voor onszelf bijna fulltime doen. Stress is bij ons dagdagelijks, elk ogenblik, maar dat gaat wel, 't wordt wel soms vervelend. En we doen al incassobureau's, notarissen, gerechtsdeurwaarders terugkrabbelen, nu zijn we bezig met rechters.   · aankopen doet bij groothandels en enkel een bewijsbare kost aanrekent aan degene die het dan van haar koopt (mits evaluatie dat deze het anders erg moeilijk zou hebben). Al dat gezever van isolatiepremies bvb. Wie geen geld heeft kan zeker geen geregistreerde aannemer laten komen, dus vist naast het goedkope. Nochtans, en wij bewijzen het bij mijn vriendin te Kerkrade, Nederland, zijn oude woningen ideaal om beter te isoleren dan de huidige nieuwbouw, en nieuwbouw binnen de volgende 5 jaar. Ze zijn ruim, hebben nog houten draagbalken, die zelf al isoleren en tot 20cm isolatiedikte toelaten zonder enig ruimteverlies. Dat is, en dat kunnen we bewijzen, beter, luxueuzer.   · opkomt voor vergeten planten, inheems en/of botanisch, gericht op moerasplanten, planten voor natte grond. We zijn al 5 jaar aktief daarmee bezig, en zijn klaar om prachtige en gemakkelijke exemplaren/sets voor op terras, bestrating, als aantrekkingspunt voor winkels en horeca aan te bieden. Deze planten zijn echt de paria's onder de planten. · opkomt voor de paria's onder de dieren ; de insekten. U heeft misschien al gehoord over de grote bijensterfte, maar ook andere zijn in gevaar. Juist met de planten die we kiezen geven we deze insekten terug kansen (hommels, zweefvliegen, wespen, ....) · eigen ervaring als eerder Latijnse Belg soms in Nederland, Holland: Immigratie, migratie is niet evident; Taal is NIET de sleutel tot integratie.  Dat merk ik ten voeten uit als Nederlandstalige met andere klanken in Noord Holland en elders in Nederland. Het is niet omdat iemand immigreert dat deze die maatschappij, na ervaring, dermate kan aanvaarden dat hij/zij daar deel van wil uitmaken. Elke groep die migreert vormt een klein of groot ghetto, wat gewoon een bescherming is van de eigen cultuur tegen de dominante vreemde. Het is de bedoeling ook anderen te zoeken, die deze ervaringen hebben, die het kunnen en willen delen via voordrachten, rollenspel, fimpjes, .... Dit opdat het kennisniveau binnen de bevolking omtrent migratie toeneemt, hopende dat het begrip voor de immigrant toeneemt, en zo een harmonieusere samenleving komt.  
Caption text
Gutentag, Wie Sie sehen, wir wollen auch diesem Web-Site ins Deutsch entwickeln, aber, unsere Deutsche Sprache ist nicht genügend. Hilf bitte!