Geachte heer Moens, goed dat u uw paaltje daar gezet hebt, en helaas voor u, niet tegenstelbaar aan derden, dus iedereen, letterlijk iedereen mag het als onbestaand beschouwen. Het bestaat juridisch niet, en een ongelukje is gauw gebeurd. Vooral relevant voor zij die zo regelmatig een beetje in de erfdienstbaarheid draaien, om te kunnen keren van bij de apotheek in die smalle Smisstraat, waar parkeren een heksenketel is, ook meer en meer op die fameuse parking. Als zij of anderen per ongeluk tegen uw paaltje botsen, dan bent u verantwoordelijk. Zij waren dan correct in het veronderstellen dat het er niet mocht. En a posteriori regelen, dat is toegeven hoe u bent. Uw notaris en/of rechter, hypotheekkantoor? Geen verlof gehad? Daarbij snap ik u niet. – U pest de buren, mij goed, die zijn toch erg onvriendelijk en hebben de wet op de privacy geschonden in hun spionage op uw vraag. En dank u, zij hebben bewezen dat het AH haar honden zijn, want de eerste keer dat ik alleen was en met die honden, bingo, bellen naar Moens, dit kan niet. Dus hun observaties? Poubelle, en dat klopt, wat ik hier al gezien heb! – U pest mevr. JD. De enige die u niet pakt, is juist degene die u wou pakken. Mijn auto is beschadigd door uw ruwe stenen, en zoals u hoorde van de verklikkerburen, ook zo leuk om in een rechtszaak te stellen, stond ik daar juist amper. Ik verzamel graag bewijzen. Helaas voor u was uw “akkoord” ook al van in den beginne niet tegenstelbaar aan mij, dus u slaat de bal totaal mis. En weet u wat dat is, in gemeenschap aangekocht? En tot uw spijt maakt de rechtbank tegen een eventueel “ja maar” dat totaal verwerpelijk (echtscheiding van zwartmakend tierende Csehek en 7 jaar overtreder, elke dag, tegen de zachte HR). Ik ga dat van na uw “akkoord” bewijzen op internet, klik-klik, ze lachte u gewoon uit. Maar u had al mijn aangetekend schrijven, nietwaar? Meer van dat. En het is u geraden de weinige wetgeving die op u van toepassing is, al sinds 2008, ook sinds dan toe te passen. Tja, wat wilt u dat ik van u denk? Raadpleeg uw advocaten over uw actie, en dit schrijven, u zal versteld staan. Er is een omstandig in publicatie gaand schrijven naar de Vlaamse ombudsman (*), nee, Vlaams Parlement. Tevens gaat het Vlaams Parlement, uw spreekbuisje, in de grote fout omdat u en ik uw brieven hebben waarin u totaal anders beweert. Dus wie liegt wanneer? U kan niet beide beweren, en ik weet goed dat u bij één van die brieven uw advocate Mevr. Van den Berghe heeft geraadpleegd, want u citeert bijna letterlijk de wet. En vraag dan ook eens naar Mevr. Vanduffel (het is haar kantoor), haar opinie over uw en uw personeel hun Katalin Csehek. Ik heb het van de rechter, u? Zeer vriendelijke groeten, en hoogachtend, u zo dankend. HM (*) echt email adres = ombudsdienst@VlaamsParlement.be
In uw termen : Bijna 8 jaar lang steevast goede huurders en slechte buren (uitgez. HR)
In uw termen : Bijna 8 jaar lang steevast goede huurders in feiten en getuigenissen; en slechte buren (uitgez. HR); liegende Csehek In uw termen : Bijna 8 jaar langs steevast goede huurders in feiten en getuigenissen; en slechte buren (uitgez. HR); liegende Csehek
In uw termen : Bijna 8 jaar lang steevast goede huurders en slechte buren (uitgez. HR)
Vossem, 23 augustus 2017 AANGETEKEND
Elk Zijn Huis cvba Lindeboomstraat 116 3080 Tervuren