As a trained psychologist, I present you a gradually unfolding history of an organisation, and espacially a director, who, exactly knowing the law, doesn’t abide by it. Furthermore, the people in contact with them get violently themselves, and also do not respect the law. Knowing the law, breaking it, pushing others into agression and breaking the law themselves, how does one call him? An offender, a villain, a perpetrator !? These papers wil be discreet where it’s demanded by law, explicit in the law, and the offences. All concerned are being warned that publication will follow, if they do not object. This was already possible from october 2017, partly already from 20 september 2017 on. I thank them for their kind operation. These papers will unfold gradually over time, always giving a new episodes, like a newspaper, a series on screen.
Als een diplomeerde psycholoog, presenteer ik u een met de tijd groeiende overzicht van een organisatie, en vooral haar directeur, die, goed de wet kennende, die niet wenst te volgen. Meer nog, anderen, die in contact komen met deze directeur en de oprganisatie worden zelf agressief en breken ook de wet. De wet kennende, die brekende, anderen in agressie duwen en die daardoor ook de wet breken, hoe noemt men hem? Een overtreder, een boef, een misdadiger? Deze pagina’s zullen discreet zijn waar de wet het eist, zal ook expliciet de wetten aanhalen, en de overtredingen. Iedere betrokkene is gewaarschuwd dat publicatie zal volgen, als zij zich daartegen niet verzetten. Deze publicaties waren al mogelijk sinds 1 oktober 2017, zelfs deels 20  september 2017. Dank u voor de vriendelijke samenwerking. Deze paginae zullen met de tijd vermeerderen, steeds nieuwe afleveringen gevend, zoals een krant, een feuilleton op het scherm.
.
GO ! GA !