//
1. U heeft maar één van de 2 eigenaars. Lees hun akte in gemeenschap, en de familierechtbank te Leuven maakt brandhout van elke bewering van Csehek, R diende mee te tekenen, en heeft geen enkele volmacht gegeven. Hij wist zelfs van niets. U kan niets aantonen.. 2. Bewoners, nee, één; M-J DM van app. 002 en zij had parking elders, vlak aan haar deur, ik heb de foto’s, zelfs die ene persoon had geen belang. En hoe kan dat ‘binden’? AUB. Zij had geen volmacht. 3. De erfdienstbaarheid is strikt, VERBIEDT laden en lossen. Lees uw notariële akte, de elementen van landmeter. en ik heb foto van de oude bouw, de oude doorgang. ONMOGELIJK, het diende expliciet vermeld. 4. Daarmee heeft u zelfs de politie aan het lachen gebracht, wat is kort? Het leven is ook kort. Een minuut kan lang duren. Wettelijk rotslecht. 5. Grappig, ik zal u bewijzen dat het de zoveelste leugen van Csehek is, ik heb dagenlang reeksen foto’s op dezelfde plaats. U heeft al zo’n aangetekend schrijven gekregen van 1 dag en nacht! Getuigenverklaringen (die van DM volgt) ook. Csehek is uw enige en liegende bron, en u geeft aan alles te geloven. 6. Slip of the tongue? U geeft dus toe, 1 eigenaar? 7. Csehek roept en tiert als ze gewoon haar zin niet krijgt, in de smartphone naar EZH. De rechtbank heeft geen enkele grond gevonden voor haar ziedende beschuldigingen aan dhr. R en mij. Plooi u naar de rechtbank. 8. Erfdienstbaarheid : U bent maar blote eigenaar, het is uw recht niet, en plots schakelt u over op volle eigenaar?  ONWETTIG met nog meer legale argumenten. H GEEN overtreder, u wel Art.701&702 BW.
Publicatie met : - akte Smisstraat 2 + plan landmeter (Ifac) - de ziedende, nu schriftelijke Csehek - de rechtbank, 3  vrouwen, hogergeschoold dan u (mijn broer is ook jurist, diplomaat, zij hebben strengere verdere opleiding) en ik, met zoals ik (psycholoog) veel ervaring, en meer inzicht in mensen dan heel uw personeel samen. Vegen alles weg van Csehek. U wenst dat niet te erkennen? - …
Dit om u te melden dat ik aantoon wat u ook weet en u de kans geef publicatie binnen de wet te voorkomen
1  2 3 4 5 6 7 8
onze
ik wou terecht niet meedoen wegens onderstaande, dat was mijn burgerplicht.
Het is telkens de buur die ruzie zoekt, en stookt, ook nu de nieuwe met een rabiate minachting voor uw huurders, die volgens hen profiteurs zijn.
Nog meer : 9. Er is geen contract met de 3 handtekeningen. er is geen contract, behoudens dat met één handtekening, aan mij getoond. Ik ben dus onwetend over een elkaar bindende overeenkomst. 10. Overeenkomsten binden enkel de contractuele partijen, en is pas tegenstelbaar aan derden (dat zij er zich ook moeten aan houden) via …. Er is niets. 11. Een overeenkomst houdt op wanneer één der partijen zich daaraan onttrekt, zij het hier door verkoop van hun huis, zij het hier door het zelf constant te overtreden. Er is geen automatische overname. 12. Er is nooit door Mevr. M-J DM enig inhoudelijk gesprek geweest met mij, enkel zij deed wat zij wou, en ik werd nooit betrokken. Zij kan ook niets aantonen, en ik heb de e-mails.
Dit verandert de erfdienstbaarheid zodanig, doet ze teniet, daarvoor diende u naar de vrede- rechter te gaan, enkel die kan tegenstelbaarheid naar derden geven. U onmogelijk. Ook die paal.